Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

 

Synlige nøgleoplysninger Et af de områder, hvor der er sket en skærpelse, er reglerne omkring nøgleoplysninger. Det er allerede i dag et lovkrav, at foreningens bestyrelse udleverer vigtige nøgleoplysninger for foreningens økonomi i forbindelse med salg. Det er informationer om fx foreningens gæld, andelskronens værdi og andelen af foreningens gæld, som foreningen afdrager på.

I forbindelse med den nye lovpakke, er reglerne om nøgleoplysninger suppleret med en pligt for bestyrelser til at fremlægge et skema med økonomiske nøgletalsoplysninger om foreningen på den årlige generalforsamling. Skemaet skal også udleveres til potentielle købere, når foreninger har afholdt deres første ordinære generalforsamling efter 1. juli 2018. Heldigvis findes de fleste oplysninger allerede i foreningens regnskab, så Jan Hansen vurderer, at det ikke er en kæmpe opgave, som venter forude: – Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et skema til formålet, og oplysningerne fremgår allerede i dag af foreningens regnskab, så det er blot at kopiere kendte oplysninger ind i skemaet og fremlægge det på næste generalforsamling, forklarer han.

Bestyrelsens opgaver Derudover præciserer de nye ændrin

ger bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsen i din andelsboligforening varetager den daglige ledelse af foreningen, udfører generalforsamlingens beslutninger og påser som minimum ifølge den nye lov, at: 

1)  Bogføring og regnskabsforelæggelse foregår på en måde, der efter andelsboligforeningens forhold er tilfredsstillende.

2) Bestyrelsen løbende fra administratoren eller kassereren modtager orientering om andelsboligforeningens finansielle forhold.

3) Administratoren udøver sit hverv over for andelsboligforeningen på behørig måde.

4) Andelshaverne modtager orientering om foreningens forhold, når der er behov herfor.

5) Andelsboligforeningens ejendom vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med foreningens budgetter og generalforsamlingens beslutninger. 

6) Der løbende sker en vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder af foreningens likviditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser, med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.

Det lyder umiddelbart som en stor mundfuld, men konstitueret juridisk chef i ABF’s medlemsrådgivning Anne Kristensen beroliger andelshavere og bestyrelser med, at langt de fleste

6     ABFnyt  3 - 2018

NØGLETAL Nøgleoplysninger, som skal præsenteres på generalforsamlingen: • Vurderingsprincip • Ejendommens værdi • Generalforsamlingsbestemte reserver • Den gennemsnitlige boligafgift i kr. pr. m2 • Den tekniske andelsværdi • Ja/nej til vedligeholdelsesplan • Friværdi.

Læs mere på:

Find nøgleoplysningsskema til generalforsamlingen på:

WWW.ABF-REP.DK

WWW.ANDELSBOLIGINFO.DK

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk