Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

 

 

Fælleshuset tilhører beboerne, huset bliver brugt til forskellige fælles formål. Der har været månedlige fællesspisninger, Beboerdage hvor man droppede ind og fik en kop kaffe og hygge, syaftener, kunstforedrag o.lgn.

For tiden bliver huset brugt til bestyrelsesmøder både i Andelsboligforeningen og i bebyggelsens Grundejerforening, desuden til generalforsamlinger begge steder.

Fælleshuset kan kun udlejes til beboerne, for et rimeligt beløb, der er møbler og service til 50 personer.

 

 

På fælleshuset nordside ved køkkendøren er der placeret en hjertestarter.

 

Som ses på fotoet er der nummererede parkeringspladser, desuden er der foran fælleshuset en del pladser uden numre til gæster.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk