Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

 

Boligydelse 2017 - støtte til din bolig

Boligydelse er et tilskud til din husleje. Som folke- eller førtidspensionist kan du søge boligydelse til din bolig, uanset om du bor til leje eller i en ejer- eller andelsbolig.

Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, og folkepensionister kan søge om boligydelse. Alle andre kan søge om boligsikring. 

Boligstøtte, boligydelse eller boligsikring?

Boligstøtte omfatter:

  • Boligydelse
  • Boligsikring
  • Lån til betaling af beboertilskud

Når boligstøtten gives til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning - tilkendt før 1. januar 2003 - kaldes boligstøtten for boligydelse. For alle andre kaldes det boligsikring.

 

Din boligydelse bliver udbetalt som et tilskud, hvis du bor til leje, og som et lån hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om din folkepension

Krav til din bolig og din husstand

Hvor meget du kan få i støtte til din bolig, afhænger af flere forhold. Om du kan få støtte til din bolig afhænger af flere forhold. Du skal have fast ophold i Danmark. Boligen skal benyttes som helårsbolig. Der skal være køkken med indlagt vand og afløb til spildevand.

Så, når du søger boligydelse, ser Udbetaling Danmark på: 

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor din bolig er
  • hvor mange I bor sammen
  • din eller jeres samlede indkomst og formue

Beregn, om du kan få støtte til din bolig på borger.dk

Sådan søger du om boligydelse

Du søger om boligydelsen hos Udbetaling Danmark via borger.dk. Det sker digitalt med dit NemId. Ældre Sagens seniorvejledere kan vejlede dig om økonomi, henvendelser fra kommunen og meget mere.

Du skal søge din kommune om undtagelse fra digital ansøgning, hvis du ikke har mulighed for at bruge digital ansøgning.

Når du ansøger, skal du oplyse, hvad indkomsten er for din husstand på det tidspunkt, hvor du ansøger.

Søg boligydelse på borger.dk

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten i din husstand ændrer sig i løbet af året.

Læs artiklen: Bliv undtaget fra digital ansøgning 

Sådan får du udbetalt din boligydelse

Boligydelsen er forudbetalt. Du får den udbetalt den første hverdag i måneden. Du skal ikke betale skat af din boligydelse.

Bor I flere sammen, så er det kun en person, som kan få boligydelse. Boligydelsen bliver udbetalt til den, der ansøger eller til det boligselskab, som trækker beløbet fra huslejen.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler din boligydelse. Derfor skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.

Find kontaktinfo på Udbetaling Danmark

Sådan bliver din boligydelse beregnet

Du kan højst få udbetalt 3.873 kroner om måneden i boligydelse.   Få adgang til mange attraktive medlemstilbud, fordele og aktiviteter som medlem af Ældre Sagen. Bliv medlem nu.

I visse tilfælde kan du få tilkendt ekstra boligydelse.

Der er ikke noget maksimum for, hvad du kan få i boligydelse, hvis du er visiteret til en pleje- eller ældrebolig.

 

Uanset størrelsen på din bolig kan du kun få boligydelse op til 65 m2 til den første person i husstanden.

Er I to eller flere i husstanden, så bliver der medregnet 20 m2 ekstra for hver ekstra person.

Så hvis du er en person, kan du få boligydelse til 65 m2. Hvis I er to, kan I få boligydelse til 85 m2.

I særlige tilfælde kan der gives dispensation for disse regler. Det kan fx være i forbindelse med brug af kørestol, eller hvis din ægtefælle dør eller flytter i plejebolig. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er i tvivl.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk