Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

Vi har en interesseliste man kan blive skrevet op på,

Sælger får udleveret interesselisten ved salg, men det er kun en vejledning,

det er ikke efter rækkefølgen man er skrevet op, som ved en venteliste,

da beboerne selv må bestemme hvem de vil sælge til

Til gengæld er det vederlagsfrit at blive skrevet op.

opskrivningen bliver stående på interesselisten i 2 år, fra den dato den er noteret på interesselisten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk