Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

Boligregistret)

Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

270 29078 24-07-2012

Ejendommens beliggenhed:

Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Afsender

GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE

RÅDHUSVEJ 3, 3200 HELSINGE

Modtager:

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen på telefonnr. 72496009 eller e-mail-adressen: kem@gribskov.dk

Oplysninger om grunde

Adresse: Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Vand & afløb

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Matrikelnr. Ejerlav

17dz ANNISSE BY, ANNISSE

Adresse: Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Matrikelnr. Ejerlav

17el ANNISSE BY, ANNISSE

Oplysninger om bygninger

Bygningsnr.: 1

Adresse: Nyholmgårdsvej 19 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990

Antal boliger med køkken: 2

Materialer

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 188 Samlet bygningsareal 188 Samlet boligareal 188

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

Antal værelser

Bolig/Erhverv

WC/Bad Køkken

Nyholmgårdsvej 19 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 105/0/0 0/0 4/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:

Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge 270 29078 24-07-2012 1/16

Nyholmgårdsvej 21 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

*A: Vandskyllende toilet udenfor enheden

*B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

*C: Adgang til badeværelse

*D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil

*E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)

*F: Adgang til fælles køkken

*G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang.

*H: Ingen fast kogeinstallation

Bygningsnr.: 2

Adresse: Nyholmgårdsvej 23 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990 Om-/tilbygningsår: 2003

Antal boliger med køkken: 3

Materialer

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 296 Samlet bygningsareal 296 Samlet boligareal 271

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 15 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Bemærkninger for bygning

Opførsel af 15 kvm udestue i nr. 27

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

Antal værelser

Bolig/Erhverv

WC/Bad Køkken

Nyholmgårdsvej 23 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Nyholmgårdsvej 25 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Nyholmgårdsvej 27 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 105/0/0 0/0 4/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

*A: Vandskyllende toilet udenfor enheden

*B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

*C: Adgang til badeværelse

*D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil

*E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)

*F: Adgang til fælles køkken

*G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang.

*H: Ingen fast kogeinstallation

Bygningsnr.: 3

Adresse: Nyholmgårdsvej 29 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990

Antal boliger med køkken: 2

Materialer

BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:

Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge 270 29078 24-07-2012 2/16

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 188 Samlet bygningsareal 188 Samlet boligareal 188

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

Antal værelser

Bolig/Erhverv

WC/Bad Køkken

Nyholmgårdsvej 29 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 105/0/0 0/0 4/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Nyholmgårdsvej 31 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

*A: Vandskyllende toilet udenfor enheden

*B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

*C: Adgang til badeværelse

*D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil

*E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)

*F: Adgang til fælles køkken

*G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang.

*H: Ingen fast kogeinstallation

Bygningsnr.: 4

Adresse: Nyholmgårdsvej 33 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990

Antal boliger med køkken: 3

Materialer

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 249 Samlet bygningsareal 249 Samlet boligareal 249

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

Antal værelser

Bolig/Erhverv

WC/Bad Køkken

Nyholmgårdsvej 33 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:

Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge 270 29078 24-07-2012 3/16

Nyholmgårdsvej 35 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Nyholmgårdsvej 37 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

*A: Vandskyllende toilet udenfor enheden

*B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

*C: Adgang til badeværelse

*D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil

*E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)

*F: Adgang til fælles køkken

*G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang.

*H: Ingen fast kogeinstallation

Bygningsnr.: 5

Adresse: Nyholmgårdsvej 39 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990

Antal boliger med køkken: 2

Materialer

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 188 Samlet bygningsareal 188 Samlet boligareal 188

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 10 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

Antal værelser

Bolig/Erhverv

WC/Bad Køkken

Nyholmgårdsvej 39 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Nyholmgårdsvej 41 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 105/0/0 0/0 4/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Bemærkninger for enheden

10 KVM TERRASSEOVERDÆKNING UDFØRT I 1991

*A: Vandskyllende toilet udenfor enheden

*B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

*C: Adgang til badeværelse

*D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil

*E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)

*F: Adgang til fælles køkken

*G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang.

*H: Ingen fast kogeinstallation

Bygningsnr.: 6

Adresse: Nyholmgårdsvej 43 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990

Antal boliger med køkken: 2

Materialer

BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:

Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge 270 29078 24-07-2012 4/16

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 210 Samlet bygningsareal 210 Samlet boligareal 210

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

Antal værelser

Bolig/Erhverv

WC/Bad Køkken

Nyholmgårdsvej 43 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 105/0/0 0/0 4/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Nyholmgårdsvej 45 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 105/0/0 0/0 4/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

*A: Vandskyllende toilet udenfor enheden

*B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

*C: Adgang til badeværelse

*D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil

*E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)

*F: Adgang til fælles køkken

*G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang.

*H: Ingen fast kogeinstallation

Bygningsnr.: 7

Adresse: Nyholmgårdsvej 49 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990

Antal boliger med køkken: 2

Materialer

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 188 Samlet bygningsareal 188 Samlet boligareal 188

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

Antal værelser

Bolig/Erhverv

WC/Bad Køkken

Nyholmgårdsvej 49 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

0 0 105/0/0 0/0 4/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Nyholmgårdsvej 51 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:

Nyholmgårdsvej 7 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge 270 29078 24-07-2012 5/16

0 0 83/0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*)

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

*A: Vandskyllende toilet udenfor enheden

*B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

*C: Adgang til badeværelse

*D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil

*E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)

*F: Adgang til fælles køkken

*G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang.

*H: Ingen fast kogeinstallation

Bygningsnr.: 8

Adresse: Nyholmgårdsvej 53 (vejkode: 1221), 3200 Helsinge

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Matrikelnr.: 17dz Ejerlav: ANNISSE BY, ANNISSE

Opførelsesår: 1990

Antal boliger med køkken: 3

Materialer

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækning: Cementsten

Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2

Bebygget areal 271 Samlet bygningsareal 271 Samlet boligareal 271

heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0

heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 0

heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0

heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0

heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0

Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler

Opvarmningsmiddel: Elektricitet

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed

Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal

fra ESR:

Areal

Bolig/Erhverv/

Andet

Åben/Lukket

Udestue/

Overdækning

A

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk