Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

 

AB Bjørnehøjparken ligger i Annisse Nord 3 km fra Helsinge, i skønne omgivelser mellem marker og villakvarterer.

Få minutters gang ad stisystem til børnehave og skole.

 

 

Det er en velfungerende andelsboligforening med 35 andele, i 3 forskellige størrelser og et fælleshus der bliver brugt til fælles arrangementer møder og udlejning til beboerne.

Der er sat solceller op på alle andelshusene i december 2012, efter den gamle ordning, det vil sige, der vil blive afregnet med elafgifter en gang årligt, og el med timepriser. Det betyder en stor besparelse.

Alle andelsboligerne er opvarmet med el.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk